#urbanphotography

.. بسیاری از رفتارهای روزانه ما چه در زندگی شخصی و چه در زندگی اجتماعی تابعی از نظام انگیزه های ماست. انگیزه ها به زندگی ما رنگ و انرژی و جهت می دند. کاری که رسانه ها و تبلیغات با ما می کنند همینه. در این ویدیو شما به وضوح می بینید که با یک ایده زیبا و نوآورانه، انگیزه رهگذران مورد تحریک قرار می گیره و فردی که ابتدا می خواست از پله برقی استفاده کنه، از تصمیمش صرف نظر می کنه و از پله بالا می ره. شاید این افراد بارها در رسانه ها یا جاهای دیگه درباره ضرورت تحرک بدنی شنیده یا خونده باشند ولی اقدامی نکرده باشند. اما در این موقعیت بی اختیار تحرک رو انتخاب می کنند. می دونید چرا؟ چون این کار کودک درونش رو فعال کرده، جایی در اعماق روان ما که مسول #لذت و #خوشی و شادکامیه. نقش #انگیزه شهروندان در بسیاری از تصمیم گیری های مدیران شهری ما خالیه امیدوارم در #آینده شاهد بهبود این نقیصه ذاتی #مدیریت_شهری در #ایران باشیم. #شهاب_خوشروزی #شهر_انسان_محور #شهرسازی #شهرانسانی #شهر_انسانی #شهر #شهر_پیاده_مدار #جغرافیا #برنامه_ریزی_شهری #مازندران #معماری #urban_planning #urban_furniture #urbanity #urbanphotography #urbangarden #geography


0💬Normal

Small evening wanderlust in my home city between the cherry blossoms. #ghentian #sakura #wanderlust #urbanphotography #bijloke #ghent


0💬Normal

Next Page